Kościół pw. św. Filipa i Jakuba

Wzmiankowany w 1335 r., przebudowany i powiększony o wieżę i kaplicę w XVI w. Wczesnogotycki z elementami renesansowymi. Murowany z cegły, otynkowany. W okresie wojny trzydziestoletniej był kościołem protestanckim. Do najcenniejszych zabytków należą: barokowy ołtarz główny, romańska chrzcielnica z połowy XII wieku, ambona i krucyfiks.

Strona informacyjna

Jezyk: